Blog1.jpg

Blog

Ik hou van mijn werk maar soms is het zwaar om een vooruitziende blik te hebben, vooruit te weten en te doorvoelen.

Waar ik bijvoorbeeld nauwelijks over praat, en dan tot nu toe alleen nog met een enkele collega en vriendin omdat het ook voor mij nog altijd een soort van 'ver-van-mijn-bed-show' is, is het feit dat ik bij mensen implantaten verwijder die ik waarneem wanneer ik een healing geef.
Implantaten die zich laten zien als een zwarte microchip met aan weerszijden metalen pootjes.

Hoe ik hiermee in aanraking ben gekomen?

Een aantal jaar geleden lag ik half in slaap in mijn bed toen ik ineens een beeld te zien kreeg van een microchip die zich in mijn nek zou bevinden en ik was meteen klaarwakker. Op het moment dat ik me afvroeg hoe ik deze dan zou kunnen verwijderen, ontstond er in de energie als vanzelf een apparaat dat op heel nauwkeurige wijze, zonder ook maar íets te beschadigen, die chip verwijderde.
Ik voelde meteen verlichting en begon nieuwsgierig de rest van mijn lichaam te scannen.

Tot mijn verbijstering kwam ik er veel meer tegen. In elk van de grotere chakra's en op meerdere plekken in mijn lichaam.
Nadat ik deze stuk voor stuk had verwijderd en vervolgens had vernietigd, voelde ik me een stuk lichter en vrijer.
De functie van die chips: mensen controleren en manipuleren. In feite dus beroven van vrijheid.

Twee weken geleden kreeg ik vanuit het niets de ingeving om mijn zoon te 'scannen' terwijl ik 's avonds mijn mail las. Ik tunede in en ook bij hem trof ik op diverse plekken deze implantaten aan waarvan een aantal vrij groot waren.
Ik heb dat wat ik zag allemaal verwijderd, me opnieuw afvragend wat ik in vredesnaam aan het doen was en of hij er überhaupt iets van zou merken (ik had hem nog niets verteld i.v.m. het 'ver-van-mijn-bed-show-verhaal').

Zojuist kwam ik thuis en ik begroette hem terwijl hij aan het gamen was. Ineens zette hij zijn controller in de pauze stand, keek me aan en zei:
"Het was zo raar: van de week dacht ik zomaar ineens "Ik heb al die jaren slapend rondgelopen en ben pas net echt aan het leven. En terwijl ik die gedachte kreeg, dacht ik: "wtf?"

Terwijl hij vertelde, gingen mijn gedachten terug naar de chips die ik verwijderd had en ik kreeg kippenvel: voor mij altijd een bevestiging dat het klopt wat ik ervaar. Wat hij vertelde bevestigde dus mijn bevindingen.
Ik heb hem alleen verteld dat dit supermooi is, omdat ik in de energie iets bij hem had verwijderd en ik benieuwd was of hij er iets van zou gaan merken. We kletsten nog even waarna ik mijn bed opzocht.

Ik dook mijn bed in en voelde me even intens verdrietig. Verdrietig om al het gemanipuleer, om de gevechten om macht en controle die altijd gaande zijn geweest en nog altijd gaande zijn. Zowel op micro als op macro niveau.
Verdrietig, omdat ik niet altijd alles kan delen wat ik voel en ervaar omdat velen het nog niet begrijpen waardoor het angst kan veroorzaken, en verdrietig omdat het daardoor soms ook heel eenzaam voelt.

Waarom ik het nu toch deel, is omdat het hoog tijd wordt dat veel meer mensen zich hiervan bewust gaan worden. Bewust van het feit dat er zoveel meer gaande is dan waar normaliter over gesproken wordt en bewust van het feit dat jij de mogelijkheid hebt om jouw emotionele vrijheid terug te claimen.

Omdat het je geboorterecht is om vrij te zijn, op alle mogelijke manieren.

Onlangs moest ik voor mijn opleiding richting Nijmegen.
Doordat er een ongeluk was gebeurd, belandde ik in een file van langzaam rijdend tot stilstaand verkeer waardoor ik meer dan voldoende tijd had om van het uitzicht te kunnen genieten.
Dacht ik.

Want uit het raam kijkend zag ik gras met daarin, over een aantal meters uitgespreid, een heel traject van afval: diverse grote en kleinere stukken plastic, lege blikjes red bull, een kartonnen milkshake beker en zelfs een volle vuilniszak!

Ik voelde diepe verontwaardiging en boosheid opkomen:
echt ongelooflijk vind ik het hoe arrogant, achteloos en respectloos sommige mensen, al dan niet bewust, met onze natuur, met onze aarde omgaan. Een aarde die de mensheid eeuwenlang zoveel heeft gebracht en nog altijd brengt, ondanks dat diezelfde mensheid door blijft gaan met het plegen van roofbouw.

Gedumpt afval is een fysieke weerspiegeling van de innerlijke beleveniswereld van medelanders die te lam zijn om het daar te deponeren waar het hoort.
Het dumpen van afval is niet alleen een weerspiegeling van de mate waarin bewustzijn, onvrede en gemakzucht aanwezig zijn, het is tevens een weerspiegeling van de manier waarop je met jezelf en anderen omgaat, van de mate waarin liefde ontbreekt.
Liefde die niet alleen ontbreekt voor de natuur en voor de aarde, maar in de eerste plaats voor jezelf.

Wanneer je geen liefde of waardering kunt voelen voor jezelf, wanneer je geen respect op kunt brengen voor jezelf,
wanneer je geen verbinding kunt voelen met jezelf....
dan weerspiegelt zich dat altijd in de buitenwereld waar het zich, in dit geval, vertaalt in een berm vol afval.

Wil je bijdragen aan een wereld die fysiek èn energetisch schoon is? Begin dan bij de oorsprong en heal jeZelf. Breid je bewustzijn uit, ontwikkel jeZelf. Daarmee help je niet alleen jeZelf, het straalt uit naar alles en iedereen want je verhoogt de frequentie van het collectief.

Ieder mens op deze aarde is verantwoordelijk.
Niemand uitgezonderd.

Verbeter de wereld
Heal jeZelf.
Eenieder die besluit om, op welke manier dan ook, te groeien, zal weerstand voelen van zijn omgeving. Het grote cadeau dat men zichzelf geeft, gaat regelmatig gepaard met verlies van geliefden.

Er is echter geen weg meer terug voor degenen die hebben besloten om aan zichzelf te werken, om healingen te ondergaan, om te transformeren.
Vrijwel meteen worden mensen zich bewust van het feit dat beslissingen nemen vanuit hun gevoel gebeurt en niet langer met hun hoofd. Door deze verandering zijn zij niet langer gevoelig voor manipulatie en zullen zij niet in discussie gaan maar verwoorden wat zij voelen.

Doordat gevoelens zuiver en oprecht zijn, zal eenieder in de omgeving voelen dat er wezenlijk iets veranderd is. Het is voor de meeste naasten echter ongrijpbaar zolang zij willen vasthouden aan de persoon die degene was voor hij besloot om te groeien.

Voor eenieder die besloten heeft tot groei is het moeilijk om te zien dat compromissen sluiten niet langer mogelijk is. Het is niet zo dat men voortaan zijn zin door wil drijven, het is een kwestie van niet langer zichzelf kunnen verloochenen. Men gaat staan voor wie men werkelijk is. Daarin zijn geen compromissen mogelijk.

Zolang men kan aanvaarden dat groei gepaard gaat met verlies en met geliefden in liefde loslaten, zal wat onmogelijk leek vaak mogelijk blijken. Het is mogelijk om zonder veel pijn en moeite de ander los te laten, waar dat voorheen onmogelijk scheen.
De naaste waar het om gaat voelt echter dat manipulatie geen zin heeft en het wonderbaarlijke geschiedt met regelmaat: men vindt elkaar weer in wederzijds respect.

Doordat degene die kiest voor groei de ander in liefde los kan laten, voelt de ander dat hij een keuze heeft. Boosheid en verdriet beklijven niet en regelmatig kiest men eieren voor zijn geld: leven met de veranderde partner en kiezen voor Onvoorwaardelijke Liefde. Met regelmaat zien Wij dat de groei van de één het zaadje is dat bij de ander geplant wordt.

Niet iedereen heeft echter het vermogen om te zien dat groei leidt tot moeiteloosheid. Men mist het onontbeerlijke vertrouwen. Wij zien dat het gaat om vertrouwen in zichzelf, zelf denkt men dat het gaat om het gemis van vertrouwen dat de ander in hen stelt.
Zij denken te veel van buiten af.

Kiest men voor groei, dan kiest men onvoorwaardelijk voor zichzelf. Pas als men onvoorwaardelijk voor zichzelf heeft gekozen en daarmee Onvoorwaardelijke Liefde aan zichzelf schenkt, kan men Onvoorwaardelijke Liefde schenken aan eenieder die hen omringt. Men heeft dan geen vertrouwen nodig van de ander, is niet langer afhankelijk van wat een ander van hen vindt.

Het verlies van geliefden is te dragen omdat Onvoorwaardelijke Liefde voor zichzelf een grote leegte opvult, wetende dat liefde van een ander mens deze leegte nooit kan vullen.

Uit: Moeder Aarde
Door: Eleonora Gabriëls 💜😇

Ik had het gevoel dat ik dit stuk moest plaatsen: om iedereen die bezig is met groei, ontwikkeling en transformeren een hart onder de riem te steken en inzicht te verschaffen in dat wat gaande is. Dat loslaten van mensen soms noodzakelijk is omdat je gewoon niet anders kunt.

Ik heb in het begin moeite gehad om mensen los te laten: niet in de laatste plaats door onbegrip van degenen die het betrof. Het was nl niet mijn intentie hen pijn te bezorgen, maar om mijzelf pijn te besparen.
In mijn geval gingen degenen die ik los wilde laten, trekken wanneer ik afstand nam en kreeg ik veel boosheid over me heen. Zij bleven vragen wat zij verkeerd hadden gedaan en begrepen niet dat het te maken had met individuele groei.
Hierdoor kon ik niet anders meer dan het contact volledig verbreken: ik moest een duidelijke grens trekken, zowel voor de ander als voor mezelf.

Het transformatieproces is niet gemakkelijk uit te leggen aan mensen die zich niet of nauwelijks bezighouden met bewustzijnsontwikkeling en groei. Zij begrijpen niet dat het loslaten niets te maken heeft met hen, maar dat 'het' voor degene die verder groeit niet meer past: de energieën matchen niet meer en je voelt dat het klaar is en het nodig is om af te ronden zodat je verder kunt.

Loslaten is niet iets dat zich beperkt tot mijn vriendenkring maar ook doorwerkt in mijn naaste familie.
Ik heb ervaren dat onbegrip bij hen maakt dat ik gezien wordt als dat ik buiten de maatschappij sta, meewarig wordt bekeken en dat er zelfs over me wordt gesproken als dat ik niet 'spoor'.

Dit weerhoudt me er echter niet van om mijn eigen weg te gaan en voor mezelf te kiezen: het verder helpen van mensen, bewustmaken, healen en onderwijzen van mensen is wat ik het liefste doe. Pijn transformeren zodat mensen weer in contact komen met zichzelf, opnieuw liefde kunnen gaan voelen voor zichzelf en vanuit die liefde kunnen gaan leven.
Het maakt het leven zoveel mooier.

Ik heb ook gemerkt dat voor eenieder die je loslaat, een nieuw persoon in de plaats komt: mensen die voelen als soulfamily. Mensen waarmee je verder kunt groeien en waarmee echte verbinding mogelijk is.

Ik heb hier al eerder over geschreven, maar het is de kracht van de herhaling die een boodschap echt binnen laat komen.
Ik wens eenieder die zich in dit proces bevindt, in welk stadium dan ook, veel liefde en kracht 💜

Loslaten Levenskracht
Ik hou van je
Ik hou zoveel van je, dat je het niet kunt bevatten
Ik ben jouw kern: zuiver Liefde, zuiver Licht, niet te doven
Ik blijf altijd jij, jij blijft altijd mij
Onlosmakelijk verbonden.......
Liefde en Licht

Ik hou van je ♥

Ik hou van je LevensKracht
De Oude Tijd is geweest
Nu is Nu
Oude energieën komen naar boven
Om te worden opgeschoond
Omgezet in Licht
Transformatie
Wanhoop niet, verlossing is nabij

In Liefde en in Licht, JdD
Anderhalf jaar geleden werd ik geplaagd door een blessure aan mijn rechterschouder, wat een behoorlijke slijmbeursontsteking bleek te zijn. De huisarts wilde, wanneer de pijn na 2 dagen niet minder was, een injectie met een pijnstillend en ontstekingsremmend middel toedienen, 'maar' zei hij lachend' 'ik ken je inmiddels en je komt toch niet'.

Inderdaad: zo'n injectie kan helpend zijn maar ik ga, indien mogelijk, altijd eerst op zoek naar alternatieve middelen voor ik troep in mijn lijf laat spuiten.
Een lieve collega (Lieke Sips: Praktijk Elementz in Eindhoven) bood aan om mijn schouder te cuppen (cupping: methode bij shiatsu & acupunctuur) waardoor de ergste vlammende pijn direct afnam: wat een opluchting! Vervolgens ben ik de week erna met acupunctuur begonnen.

Ik lag op de behandeltafel met naaldjes in zowel mijn schouder als arm en deze waren onderling verbonden met een metalen, stroom geleidende draad. Na korte tijd voelde ik een intense koude naast me, aan de kant van mijn geblesseerde schouder en arm. Het voelde als een muur van kou, alsof er een vrieskist naast me was geopend. Ik was aan het 'voelen' wat die kou was, en ineens kwam het 'binnen vallen': die kou kwam uit míj!
Die kou was vastgezette energie: emotie van een gebeurtenis in mijn kindertijd die destijds te groot, te overweldigend was om te kunnen handelen. Hierdoor was deze energie als het ware bevroren.

Hoe werkt dit?

Normaliter stroomt de energie van onze gevoelens in en door ons. Maar wanneer er in onze jeugd iets gebeurt wat te groot is om op dat moment te kunnen bevatten, als het te angstaanjagend, te onveilig is, dan bevriest dat gevoel. De energie zet zich vast in ons lichaam waardoor het een blokkade vormt: het is dan geen stromende rivier meer maar ijs.

Wanneer dit ijs ontdooit en naar buiten komt, kun je dit ervaren als koude rillingen. Maar wanneer het ijs ontdooit, naar buiten wil komen en rillingen alleen niet voldoende zijn, ontstaat er zonder direct aanwijsbare reden een fysieke blessure. Je lichaam geeft op die manier aan dat het nodig is om het een handje te helpen om de blokkade los te kunnen laten.

De gevoelens die we tijdens onze jeugd vastzetten als ijs, zijn onze Innerlijke Kindsdelen: zij zijn namelijk wie we waren als kind.
'Leuk', denk je misschien, 'maar hoe krijg ík dat ijs uit mijn systeem?'

H.E.V. (Herkennen, Erkennen, Voelen)

Je kunt jezelf helpen om deze vastgezette kindsdelen, dat ijs, los te laten door je gevoel te Herkennen en te Erkennen!

Wanneer je Herkent dat je verdrietig of boos bent en je Erkent dat dit mag (jezelf dus TOESTEMMING geeft om verdrietig of boos te zijn) geef je die vastgezette, weggestopte delen in jezelf bestaansrecht. En dit bestaansrecht is het begin van je eigen healing.

Nadat je die gevoelens Herkent en Erkent hebt, is het 'Voelen' de volgende stap. Vóel het verdriet of die boosheid!
De vastgezette delen willen namelijk gevoeld en tot uiting gebracht worden: pas dan kan de energie weer gaan stromen en de blokkade worden losgelaten.
Dus: leg je ego, je denken, het zwijgen op. Je hoeft je niet te schamen wanneer je je boosheid uit door te schreeuwen of door in een kussen te slaan. Je hoeft niet bang te zijn dat je wordt overspoeld door verdriet en dat je dagen 'van de wereld bent'.
Het loslaten gaat sneller dan je denkt wanneer je mèt het proces werkt: dus met de stroom mee in plaats van er tegenin.

Door te werken aan het loslaten van de lage, vastzittende energie, creëer je verandering op zowel fysiek als energetisch, mentaal, psychisch èn spiritueel vlak. De verandering die loslaten teweeg brengt heeft een positieve invloed op je verdere leven: het werkt exact zoals de bekende oliedruppel die zich over het gehele wateroppervlak verspreidt ♡