Blog1.jpg

Blog

Eenieder die besluit om, op welke manier dan ook, te groeien, zal weerstand voelen van zijn omgeving. Het grote cadeau dat men zichzelf geeft, gaat regelmatig gepaard met verlies van geliefden.

Er is echter geen weg meer terug voor degenen die hebben besloten om aan zichzelf te werken, om healingen te ondergaan, om te transformeren.
Vrijwel meteen worden mensen zich bewust van het feit dat beslissingen nemen vanuit hun gevoel gebeurt en niet langer met hun hoofd. Door deze verandering zijn zij niet langer gevoelig voor manipulatie en zullen zij niet in discussie gaan maar verwoorden wat zij voelen.

Doordat gevoelens zuiver en oprecht zijn, zal eenieder in de omgeving voelen dat er wezenlijk iets veranderd is. Het is voor de meeste naasten echter ongrijpbaar zolang zij willen vasthouden aan de persoon die degene was voor hij besloot om te groeien.

Voor eenieder die besloten heeft tot groei is het moeilijk om te zien dat compromissen sluiten niet langer mogelijk is. Het is niet zo dat men voortaan zijn zin door wil drijven, het is een kwestie van niet langer zichzelf kunnen verloochenen. Men gaat staan voor wie men werkelijk is. Daarin zijn geen compromissen mogelijk.

Zolang men kan aanvaarden dat groei gepaard gaat met verlies en met geliefden in liefde loslaten, zal wat onmogelijk leek vaak mogelijk blijken. Het is mogelijk om zonder veel pijn en moeite de ander los te laten, waar dat voorheen onmogelijk scheen.
De naaste waar het om gaat voelt echter dat manipulatie geen zin heeft en het wonderbaarlijke geschiedt met regelmaat: men vindt elkaar weer in wederzijds respect.

Doordat degene die kiest voor groei de ander in liefde los kan laten, voelt de ander dat hij een keuze heeft. Boosheid en verdriet beklijven niet en regelmatig kiest men eieren voor zijn geld: leven met de veranderde partner en kiezen voor Onvoorwaardelijke Liefde. Met regelmaat zien Wij dat de groei van de één het zaadje is dat bij de ander geplant wordt.

Niet iedereen heeft echter het vermogen om te zien dat groei leidt tot moeiteloosheid. Men mist het onontbeerlijke vertrouwen. Wij zien dat het gaat om vertrouwen in zichzelf, zelf denkt men dat het gaat om het gemis van vertrouwen dat de ander in hen stelt.
Zij denken te veel van buiten af.

Kiest men voor groei, dan kiest men onvoorwaardelijk voor zichzelf. Pas als men onvoorwaardelijk voor zichzelf heeft gekozen en daarmee Onvoorwaardelijke Liefde aan zichzelf schenkt, kan men Onvoorwaardelijke Liefde schenken aan eenieder die hen omringt. Men heeft dan geen vertrouwen nodig van de ander, is niet langer afhankelijk van wat een ander van hen vindt.

Het verlies van geliefden is te dragen omdat Onvoorwaardelijke Liefde voor zichzelf een grote leegte opvult, wetende dat liefde van een ander mens deze leegte nooit kan vullen.

Uit: Moeder Aarde
Door: Eleonora Gabriëls 💜😇

Ik had het gevoel dat ik dit stuk moest plaatsen: om iedereen die bezig is met groei, ontwikkeling en transformeren een hart onder de riem te steken en inzicht te verschaffen in dat wat gaande is. Dat loslaten van mensen soms noodzakelijk is omdat je gewoon niet anders kunt.

Ik heb in het begin moeite gehad om mensen los te laten: niet in de laatste plaats door onbegrip van degenen die het betrof. Het was nl niet mijn intentie hen pijn te bezorgen, maar om mijzelf pijn te besparen.
In mijn geval gingen degenen die ik los wilde laten, trekken wanneer ik afstand nam en kreeg ik veel boosheid over me heen. Zij bleven vragen wat zij verkeerd hadden gedaan en begrepen niet dat het te maken had met individuele groei.
Hierdoor kon ik niet anders meer dan het contact volledig verbreken: ik moest een duidelijke grens trekken, zowel voor de ander als voor mezelf.

Het transformatieproces is niet gemakkelijk uit te leggen aan mensen die zich niet of nauwelijks bezighouden met bewustzijnsontwikkeling en groei. Zij begrijpen niet dat het loslaten niets te maken heeft met hen, maar dat 'het' voor degene die verder groeit niet meer past: de energieën matchen niet meer en je voelt dat het klaar is en het nodig is om af te ronden zodat je verder kunt.

Loslaten is niet iets dat zich beperkt tot mijn vriendenkring maar ook doorwerkt in mijn naaste familie.
Ik heb ervaren dat onbegrip bij hen maakt dat ik gezien wordt als dat ik buiten de maatschappij sta, meewarig wordt bekeken en dat er zelfs over me wordt gesproken als dat ik niet 'spoor'.

Dit weerhoudt me er echter niet van om mijn eigen weg te gaan en voor mezelf te kiezen: het verder helpen van mensen, bewustmaken, healen en onderwijzen van mensen is wat ik het liefste doe. Pijn transformeren zodat mensen weer in contact komen met zichzelf, opnieuw liefde kunnen gaan voelen voor zichzelf en vanuit die liefde kunnen gaan leven.
Het maakt het leven zoveel mooier.

Ik heb ook gemerkt dat voor eenieder die je loslaat, een nieuw persoon in de plaats komt: mensen die voelen als soulfamily. Mensen waarmee je verder kunt groeien en waarmee echte verbinding mogelijk is.

Ik heb hier al eerder over geschreven, maar het is de kracht van de herhaling die een boodschap echt binnen laat komen.
Ik wens eenieder die zich in dit proces bevindt, in welk stadium dan ook, veel liefde en kracht 💜

Loslaten Levenskracht
Ik hou van je
Ik hou zoveel van je, dat je het niet kunt bevatten
Ik ben jouw kern: zuiver Liefde, zuiver Licht, niet te doven
Ik blijf altijd jij, jij blijft altijd mij
Onlosmakelijk verbonden.......
Liefde en Licht

Ik hou van je ♥

Ik hou van je LevensKracht
De Oude Tijd is geweest
Nu is Nu
Oude energieën komen naar boven
Om te worden opgeschoond
Omgezet in Licht
Transformatie
Wanhoop niet, verlossing is nabij

In Liefde en in Licht, JdD
Anderhalf jaar geleden werd ik geplaagd door een blessure aan mijn rechterschouder, wat een behoorlijke slijmbeursontsteking bleek te zijn. De huisarts wilde, wanneer de pijn na 2 dagen niet minder was, een injectie met een pijnstillend en ontstekingsremmend middel toedienen, 'maar' zei hij lachend' 'ik ken je inmiddels en je komt toch niet'.

Inderdaad: zo'n injectie kan helpend zijn maar ik ga, indien mogelijk, altijd eerst op zoek naar alternatieve middelen voor ik troep in mijn lijf laat spuiten.
Een lieve collega (Lieke Sips: Praktijk Elementz in Eindhoven) bood aan om mijn schouder te cuppen (cupping: methode bij shiatsu & acupunctuur) waardoor de ergste vlammende pijn direct afnam: wat een opluchting! Vervolgens ben ik de week erna met acupunctuur begonnen.

Ik lag op de behandeltafel met naaldjes in zowel mijn schouder als arm en deze waren onderling verbonden met een metalen, stroom geleidende draad. Na korte tijd voelde ik een intense koude naast me, aan de kant van mijn geblesseerde schouder en arm. Het voelde als een muur van kou, alsof er een vrieskist naast me was geopend. Ik was aan het 'voelen' wat die kou was, en ineens kwam het 'binnen vallen': die kou kwam uit míj!
Die kou was vastgezette energie: emotie van een gebeurtenis in mijn kindertijd die destijds te groot, te overweldigend was om te kunnen handelen. Hierdoor was deze energie als het ware bevroren.

Hoe werkt dit?

Normaliter stroomt de energie van onze gevoelens in en door ons. Maar wanneer er in onze jeugd iets gebeurt wat te groot is om op dat moment te kunnen bevatten, als het te angstaanjagend, te onveilig is, dan bevriest dat gevoel. De energie zet zich vast in ons lichaam waardoor het een blokkade vormt: het is dan geen stromende rivier meer maar ijs.

Wanneer dit ijs ontdooit en naar buiten komt, kun je dit ervaren als koude rillingen. Maar wanneer het ijs ontdooit, naar buiten wil komen en rillingen alleen niet voldoende zijn, ontstaat er zonder direct aanwijsbare reden een fysieke blessure. Je lichaam geeft op die manier aan dat het nodig is om het een handje te helpen om de blokkade los te kunnen laten.

De gevoelens die we tijdens onze jeugd vastzetten als ijs, zijn onze Innerlijke Kindsdelen: zij zijn namelijk wie we waren als kind.
'Leuk', denk je misschien, 'maar hoe krijg ík dat ijs uit mijn systeem?'

H.E.V. (Herkennen, Erkennen, Voelen)

Je kunt jezelf helpen om deze vastgezette kindsdelen, dat ijs, los te laten door je gevoel te Herkennen en te Erkennen!

Wanneer je Herkent dat je verdrietig of boos bent en je Erkent dat dit mag (jezelf dus TOESTEMMING geeft om verdrietig of boos te zijn) geef je die vastgezette, weggestopte delen in jezelf bestaansrecht. En dit bestaansrecht is het begin van je eigen healing.

Nadat je die gevoelens Herkent en Erkent hebt, is het 'Voelen' de volgende stap. Vóel het verdriet of die boosheid!
De vastgezette delen willen namelijk gevoeld en tot uiting gebracht worden: pas dan kan de energie weer gaan stromen en de blokkade worden losgelaten.
Dus: leg je ego, je denken, het zwijgen op. Je hoeft je niet te schamen wanneer je je boosheid uit door te schreeuwen of door in een kussen te slaan. Je hoeft niet bang te zijn dat je wordt overspoeld door verdriet en dat je dagen 'van de wereld bent'.
Het loslaten gaat sneller dan je denkt wanneer je mèt het proces werkt: dus met de stroom mee in plaats van er tegenin.

Door te werken aan het loslaten van de lage, vastzittende energie, creëer je verandering op zowel fysiek als energetisch, mentaal, psychisch èn spiritueel vlak. De verandering die loslaten teweeg brengt heeft een positieve invloed op je verdere leven: het werkt exact zoals de bekende oliedruppel die zich over het gehele wateroppervlak verspreidt ♡
Sinds begin oktober van dit jaar (2016) is de energetische trilling van de aarde flink gestegen door een krachtige energiegolf en er komen nog meer en krachtiger energiegolven. Dit betekent dat mensen die weigeren zichzelf te reflecteren het moeilijk gaan krijgen met zichzelf, want door de verhoogde energie worden zij versterkt met hun thema's geconfronteerd.

Dit was een eerste krachtige shift; volgende shifts zijn nog krachtiger. Hoe sterker de energie stijgt, hoe meer verdrongen gevoelens beginnen te drukken, want ze kunnen niet langer in een hoek geschoven worden.
Alles wat wordt ontkent maar wat desondanks in ons leeft aan pijn, verdriet, angst en trauma heeft een zware trilling of vibratie. Door het stijgen van de trilling van de aarde, verliezen deze zware gevoelens en emoties als het ware hun 'houvast' en worden als gevolg daarvan losgetrild: ze komen naar de oppervlakte om te kunnen worden losgelaten.

Het komende jaar zullen er nog verschillende krachtige golven komen waardoor de energie ineens flink zal gaan stijgen. Wanneer de energie in snel tempo dubbel zo krachtig wordt, heeft dit zijn invloed op het opruimproces wat hierdoor compleet anders zal worden ervaren dan in het verleden het geval was, toen de energie geleidelijk aan verhoogde. Je kunt je dan ook geregeld overweldigd voelen.

Er zullen ongetwijfeld nog veel mensen zijn die blijven weigeren om hun innerlijke processen onder ogen te zien en hun aandacht naar buiten verleggen.
Bij deze mensen gaan onverwerkte thema's zo'n druk uitoefenen dat dit gevolgen kan hebben voor zowel de psychische als fysieke gezondheid.

De Geestelijke Wereld verhoogt de energie op deze manier niet om de mensheid te plagen, maar om wakker te schudden en om bewustwording te creëeren.

De energieshifts bieden dus de mogelijkheid om diep verborgen stukken op te lossen. Wanneer je hierin meegaat i.p.v. weerstand te bieden, help je jezelf naar een hoger level van bewustzijn: een comfortabeler staat van zijn.
In de oude, 3D, energie, werd veel emotie en gevoel weggedrukt en waren velen van ons gescheiden van zichzelf: van hun eigen Bron, ofwel hun Hogere Zelf. Door de veranderende energie op aarde gaat je fysieke lichaam door een groot transformatieproces.

Alles wat werd onderdrukt, al je angsten, gebrek aan liefde, het ontbreken van verbinding en belemmerende overtuigingen komen naar de oppervlakte. Dit zijn energieën die een lage trilling in zich hebben. Doordat deze energie naar de oppervlakte komt, kun jij je niet lekker in je vel voelen: je kunt huilerig zijn zonder dat daar een aanwijsbare oorzaak voor is, je kunt je vermoeid voelen, een leegte voelen etc. Daarnaast kun je ook fysieke klachten ervaren zoals hoofdpijn, spierpijn, rugpijn, etc. Het is niet de bedoeling dat deze symptomen worden bestreden op de oude, 3D, manier: pillen. Hiermee wordt namelijk weer weggedrukt wat zich nu juist wil laten zien en het weerhoudt je lichaam, en dus jezelf, om de overgang te kunnen maken, om meer licht toe te kunnen laten.transformatie

Ons lichaam wordt ziek wanneer het wordt verwaarloosd en wanneer wij onszelf, onze psyche, verwaarlozen.
Het gaat steeds harder roepen tot het wordt gehoord. Je lichaam is jouw voertuig en het reageert op wat je erover denkt, hoe je erover praat, hoe je het waarneemt. Het is intelligent.

Begin met het voeden van je lichaam door jezelf liefde te geven. Geef je lichaam toestemming om de lagere energie los te laten. Het zal je begrijpen en beginnen om vastgehouden pijn en belemmerende programmeringen los te laten. Dit kan een pijnlijk proces zijn voor degenen waarbij nog veel duidelijk moet worden. De beloning erna is groot,
omdat je je steeds lichter gaat voelen en dichter bij jezelf komt: je meer in je kracht komt te staan.

Wanneer je dit transformatieproces ziet als een grote schoonmaak en je angsten, pijnen en emoties onder de loup neemt, kun je deze omzetten naar inzichten, liefde, goedkeuring en zorg voor jezelf. Hiermee help je jouw lichaam om deze transformatie aan te kunnen; je helpt het om gemakkelijker te kunnen upgraden. Daarnaast help je jouw lichaam gemakkelijker door het proces heen wanneer je rust neemt als je voelt dat dit nodig is, gezonde voeding nuttigt en jezelf de liefde, toewijding en zorg geeft die jij nodig hebt. 
In de natuur vind je de rust en stilte die nodig zijn om weer in contact te komen met jezelf, zonder stoorzenders. Daar kun je makkelijker intunen op de hogere freqenties die je een 'herboren' gevoel geven en wat je vast al eerder hebt ervaren, na het maken van een boswandeling.

De hogere frequenties of licht activaties, richten zich op alles wat het lichaam nodig heeft om te kunnen upgraden: het stimuleert pijncentra, zenuwen en alles wat slapende is waardoor dit omhoog kan komen. Om alles wat je niet wilt voelen, opnieuw te voelen zodat je het kunt omzetten en het jou kan verlaten. Tegenwerking vertraagt het proces en zorgt dat je klachten langer aanhouden.
De keuze is aan jou: luister je.... of niet?