Blog1.jpg

Blog

Tijdens een terugkomochtend van een groep die heeft deelgenomen aan één van mijn healingcursussen, zag ik heel duidelijk dat zich rond het hart van één van de deelnemers een dikke muur bevond. De jonge vrouw bij wie ik dit constateerde, heeft deze zelf in de loop van haar leven opgebouwd om zich te beschermen tegen de pijn die ze zowel in eerdere levens als in dit leven heeft ervaren. Omdat deze vrouw sinds de healingcursus zo enorm gegroeid is, werd het hoog tijd om deze muur te verwijderen omdat het haar verdere groei belemmerde.

Ik kreeg later die dag het verzoek van mijn gidsen om haar te helpen, door haar een gratis consult aan te bieden. Dit consult vond een aantal weken later plaats. Het was een bijzondere, mooie ervaring:

Nadat ik de vrouw mee teruggenomen had in de energie, kwamen we uit in Frankrijk, in het jaar 1415. Het beeld dat we zagen, was dat zij als een jonge vrouw van 23 jaar aan een houten keukentafel zat. Ze kon nauwelijks een woord uitbrengen: de man die in dat leven haar vader was, bleek haar te hebben gedrogeerd met een kruidendrank waardoor ze geen controle meer had over haar lichaam en geest. Haar voeten waren vastgeketend zodat ze geen kant op kon. Haar vader was in het beeld dat we zagen een lange, in het zwart geklede man die op zijn zachtst gezegd met een valse, priemende blik de wereld in keek. Deze man had zijn dochter gedrogeerd, omdat hij haar op deze wijze wilde dwingen hem te gehoorzamen: om hem te helpen met zijn 'zwarte' praktijken, wat inhield dat hij macht wilde verkrijgen over onschuldige burgers.

We hebben in dit consult o.a. een overtuiging omgezet, de vrouw letterlijk en figuurlijk bevrijd en nadat zij zich uitgesproken had naar haar manipulerende en op macht beluste vader, heeft zij hem vanuit haar hart kunnen vergeven.
Inmiddels was de man van een in het zwart gehulde, lange dominerende man met priemende blik, veranderd in een angstige kleinere versie van zichzelf. Zich afvragend wat er ging gebeuren, nu hij ineens alle controle kwijt was.

Tijdens een regressieconsult werkt de energie vaak zodanig dat de persoon die onderdrukt of manipuleert, weet, voelt en begrijpt wat hij of zij heeft aangericht. Alsof een overzicht verkregen wordt van alles wat zij hebben aangericht in dat leven en de invloed die het nog heeft in dit leven: alsof ze letterlijk het licht hebben gezien.

Normaliter wil zo'n persoon dan graag naar het licht gebracht worden, maar deze keer gebeurde dat niet: de man wilde niet gaan. Hij stond het zichzelf niet toe. Hij vroeg om vergeving, ondanks dat zijn dochter hem dit eerder had geschonken.
Op dat moment zag ik Aartsengel Michaël het beeld binnen komen en ik begreep dat het hier ging om vergeving van een hogere orde. Ik werk vaker met deze Aartsengel samen en steeds als deze Engel verschijnt, raak ik vervuld van een diep respect: respect voor zijn ontzettend sterke, op zijn tijd dominante (wat dan ook echt nodig is) en tegelijkertijd zeer liefdevolle kracht.

MichaëlMichaël liep naar de man toe, die inmiddels met gebogen hoofd op zijn knieën zat en we zagen hoe deze machtige Engel zijn hand op het hoofd legde van de knielende man.
Op het moment dat de hand van Michaël zich op de kruin van deze man bevond, ging er een straal fel, helder wit licht via de kruin van de man naar beneden, zijn lichaam in en verspreide zich vervolgens in zijn energieveld. De man veranderde hierdoor van een zwarte gestalte letterlijk in licht, waarna hij samen met Michaël verdween.
Het was zo'n geweldig schouwspel, dat zowel ik als de vrouw er stil van werden.

Maar... we moesten door want het werk was nog niet klaar: we gingen weer aan de slag om het zielsdeel van de jonge vrouw verder te helpen, zodat zij rust kon vinden. Dit konden we vrij snel realiseren waarna we ons zijn gaan richten op de muur die zich nog altijd rond haar hart bevond.

Op het moment dat ik haar vroeg om zich te concentreren op de muur rond haar hart, verschenen alle gidsen, Engelen en overleden dierbaren achter haar en vormden een geweldige kring van licht om haar heen. De vrouw werd welkom geheten en er werd haar verteld hoe blij zij waren dat ze eindelijk terug was in hun midden. Het was ontroerend en geweldig om te ervaren hoeveel hulp en liefde er voor haar was en is.

Er werd door deze helpers liefde, als een intense pulserende kracht, op haar hart afgevuurd waardoor we die muur letterlijk zagen afbrokkelen. Er kwam veel emotie vrij en zij zag en voelde hoe haar hart veranderde van donkergrijs naar lichtroze en hoe die liefde door haar heen stroomde.
Nadat de muur was verdwenen, kwam haar hoofdgids naar haar toe en vertelde dat het de hoogste tijd werd dat zij haar plek weer ging innemen. Hij leidde haar naar een stoel wat leek op een troon, en nodigde haar uit hierop plaats te nemen.

Wat volgde, was een onverwachte inwijding en ik begreep gelijk waarom mij was gevraagd deze vrouw een gratis consult aan te bieden: het was de bedoeling dat deze vrouw haar plek weer zou gaan innemen, de plek die zij ooit in een van haar levens is kwijtgeraakt. Het is de bedoeling dat zij weer gaat bijdragen aan bewustwording in de wereld. Om haar wijsheid, haar licht en inzichten te gaan delen met anderen omdat dit heel hard nodig is. En om dit te kunnen bewerkstelligen was het nodig om de blokkade op te lossen die haar hart gesloten hield.

We zagen en zij voelde, hoe een gouden kroon op haar hoofd werd gezet en hoe zij een gouden staf kreeg aangereikt.
Wat hierna volgde, was een energetische download met eeuwenoude kennis die zij al lang vergeten was. Ze voelde hoe de krachtige energie zich via haar kruin door haar hele lichaam verspreide en hoe het vervolgens haar aura vulde.

- Wat er tijdens een energetische download gebeurt, is dat tot op celniveau informatie wordt doorgegeven. Afhankelijk van de grootte van de download, kan deze minutenlang aanhouden. Zo'n energetische download heeft tijd nodig om zich te settelen. Het kan ervoor zorgen dat je je een paar dagen moe voelt en daarnaast kan je lichaam aanvoelen alsof je intensief gesport hebt.
Een download maakt dat je na verloop van tijd dingen 'weet', je als het ware 'herinnert', zonder dat je weet waar het vandaan komt.-

Nadat de download was voltooid, was het tijd om haar team van gidsen, Engelen en overige helpers te bedanken voor alle hulp, hun liefde en steun en voor hetgeen wij mochten ervaren. Er werd weer een kring van licht om haar heen gevormd, wat altijd een prachtig gezicht is, waarna er afscheid werd genomen.
Nadat ik de vrouw had teruggebracht in de energie, hebben we nog enige tijd, beiden onder de indruk, nagepraat over hetgeen er was gebeurd. De verandering in energie was voor haar nog duidelijk voelbaar, wat de komende dagen als normaal zal gaan aanvoelen.

Het was een prachtig consult waarin veel is opgelost en omgezet: wederom een geweldige ervaring! ?
Mijn blik valt op een Happinez die in mijn praktijk ligt en ik zie het woord 'Overgave'.
Overgave..., het klinkt zo gemakkelijk maar blijkt in de praktijk minder gemakkelijk uit te voeren.
Overgave betekent nl loslaten en accepteren. Het loslaten van het willen veranderen van een situatie zoals deze zich in jouw leven voordoet. Met andere woorden: het accepteren van een situatie.

Overgave kan ook inhouden: overgave aan jezelf. Stoppen met vechten tegen jezelf. Stoppen met anders willen zijn, stoppen met het ontkennen van wie je bent, stoppen met jezelf dwingen in 'jouw plaatje' te passen van hoe jij vindt dat je zou moeten zijn en jezelf gaan accepteren, jezelf goed gaan vinden, precies zoals je bent.

Het vechten tegen jezelf vreet energie en haalt je uit je kracht. In plaats daarvan kun je op ontdekkingsreis gaan naar jezelf. Hierin ligt jouw grootste uitdaging. Een benadering kan zijn: 'Oké, ik ben gevoelig en ik vind dat niet prettig, maar wat kan ik er mee?' Je hebt niet voor niets de kwaliteiten meegekregen die je nu hebt, toen je voor dit leven koos. Doe er dus iets mee in plaats van jezelf te ontkrachten.

Wanneer je leert omgaan met de eigenschappen van jezelf die je nu als zwakte of als lastig beschouwt, zet je jezelf in je kracht. Je zult ervaren dat je je compleet en krachtig gaat voelen wanneer je jezelf accepteert zoals je bent en dit heeft een positieve invloed op elke situatie in je leven ♡
Emoties zoals bijvoorbeeld pijn, angst en verdriet zijn energieën met een lage frequentie. Deze zorgen ervoor dat jouw trilling lager blijft waardoor je bijvoorbeeld denk- en/of gedrags patronen moeilijk kunt veranderen. Een lage trilling houdt je in een lager bewustzijn.
Je kunt je dus voorstellen dat wanneer jij oude ballast los laat d.m.v. healing of therapie, jouw systeem ruimte krijgt om nieuwe frequenties toe te laten. Door onder andere het verkrijgen van inzicht, het kunnen vergeven van jezelf of anderen, het kunnen uiten van je emoties, zet je de lage trilling om in een hogere frequentie. Hierdoor word je sterker, je voelt je veel beter en je wordt gevoeliger voor de energieën om ons heen. Hiermee zet je jouw persoonlijke groei in een hogere versnelling ♡

Wanneer jij je alleen voelt of verdrietig bent, ga dan eens rustig zitten.
Sluit je ogen en omring jezelf met beschermend wit of blauw licht: wat voor jou goed voelt. Vraag je beschermengel om bij je te komen en open je hart en voel....♡

Bedreigende, verdrietige of traumatische situaties die je hebt meegemaakt in je leven, kunnen er voor zorgen dat je -onbewust- je gevoel afsluit uit zelfbescherming. Mensen waarbij dit is gebeurd, worden ook wel 'wandelende hoofden' of 'zwevers' genoemd: alles wordt beredeneerd en geanalyseerd. Zij leven vooral vanuit hun denken. De energie zit dan ook hoog in het lichaam.                         

Wanneer er geen contact meer is tussen denken en voelen, veroorzaakt dat psychische klachten. Vanuit deze psychische klachten ontstaan weer fysieke klachten en daarmee is de cirkel rond. Om deze cirkel te kunnen doorbreken, is het belangrijk om de verbinding tussen denken en voelen te herstellen.
In mijn praktijk heb ik ervaren dat healing hierbij, in combinatie met een aantal therapeutische sessies waarbij de oorzaak wordt aangepakt, een erg goed hulpmiddel is met dito resultaten.

Herken jij je in dit verhaal?
Wordt het dan niet eens tijd om goed voor jezelf te gaan zorgen? Goed voor jezelf zorgen is houden van jezelf: het jezelf waard vinden om aan jezelf te werken en daar energie in te steken. Jij bent de kapitein op jouw eigen schip en het enige wat je hoeft te doen, is jezelf toestemming geven om jezelf terug te navigeren naar jouw unieke zelf: naar jouw gevoel, jouw ziel ♡

Heb je goedkeuring van een ander nodig?
Ben je bang voor wat een ander van je denkt?
Dan pas je jezelf aan en houd je jezelf tegen
In het worden van wie je bent.

...Vraag jezelf eens af:
• Waarom heb ik goedkeuring (gezien worden) van een ander nodig: wat is de onderliggende reden?
• Hoe voel ik mij wanneer een ander kritiek op me heeft: word ik angstig, boos, verdrietig, onverschillig of voel ik me niet goed genoeg?
• Op welke manier kan ik mezelf de goedkeuring geven die ik nodig heb (mezelf gaan zien)?

Wanneer je de antwoorden op deze vragen hebt gevonden, heb je jezelf een stukje verder geholpen op jouw weg. Jouw ziel zal je dankbaar zijn ♡