Gandalf.jpg
- Nieuwetijjds Mediumschap & Spirituele Ontwikkeling - module I
- Nieuwetijds Mediumschap & Comprehensive Healing - module II
- Nieuwetijds Mediumschap & Regressie Therapie - module III
- DrakenCollege


De opleiding Mediumschap bestaat uit drie modules, waarvan de eerste twee los van elkaar te volgen zijn. Om de module Regressie Therapie te kunnen gaan doen, is het een vereiste om de eerste module te hebben gevolgd.

NIEUWETIJDS MEDIUMSCHAP & SPIRITUELE ONTWIKKELING
Deze eerste module is een 3-daagse opleiding en legt de basis voor Mediamieke Ontwikkeling & Regressie Therapie:
er komt een moment in je leven waarop jij je afvraagt wat er met je gebeurt wanneer je dood bent. Na de dood leeft je geest voort in een -voor ongetrainde mensen- niet fysieke wereld. Ondanks dat deze wereld voor velen niet zichtbaar is, bestaat deze wel degelijk. Door middel van communicatie tussen onze fysieke wereld en de spirituele of energetische wereld, kan deze wereld worden aangetoond.

Deze opleiding beslaat de basis van het moderne mediumschap. Mediumschap is een gave die iedereen bezit en die in meer of mindere mate je leven lang al aanwezig is. Het enige dat je nodig hebt zijn handvaten, de tools, om het uit te kunnen oefenen. Doordat je hier drie dagen intensief mee bezig bent, ontwikkel je niet alleen jezelf maar krijg je het vertrouwen om ermee te gaan werken.
In deze opleiding leer je om contact te maken met de energie, met Spirit, en om boodschappen op een juiste manier te ontvangen, te vertalen en over te brengen.

Doordat niet alleen de energetische trilling van de aarde maar ook van onszelf verhoogt, komen er oude pijnstukken (gevoelens en emoties) naar boven. Deze worden als het ware losgetrild uit ons systeem zodat we ons bewust worden. Vaak willen we graag begrijpen wat deze emoties en gevoelens ons willen zeggen, om meer inzicht te verkrijgen en om los te kunnen laten. Door mediumschap te beoefenen, je intuïtief te ontwikkelen, kom je dichter bij jezelf. Je (h)erkent jouw gevoel en leert op jezelf te vertrouwen.

Wat leer je in Nieuwetijds Mediumschap & Spirituele Ontwikkeling:
0  Je leert werken vanuit en met de energie, met ‘spirit’. Je leert wat spirit in feite is en
    wat de invloed van verschillende energieën zijn op ons functioneren.
 • Je leert wat een aura is, hoe je jezelf kunt gronden en afsluiten en energetische koorden kunt herkennen en verbreken.
 • Je leert de betekenis en werking van de hoofdchakra's, welke invloed deze hebben op ons systeem en daarmee op ons functioneren.
 • Je leert de chakra's 'lezen' en balanceren.
 • Je leert zowel fysieke als energetische blokkades en trauma's herkennen en omzetten: transformeren.
 • Je leert een ruimte, jezelf en een ander zuiveren van 'negatieve' energieën en entiteiten. Omdat tijd en afstand in energie niet bestaan, kunnen zuiveringen op afstand plaatsvinden en ook dit ga je leren. Je leert entiteiten verder te begeleiden, naar het licht te brengen.
 • Je leert onderscheid te maken tussen een mediamiek consult en psycometreren.
 • Je leert werken met je innerlijk kind, vorige levens en vorige zelven.
 • Je leert d.m.v.  trance staat te verkeren tussen twee werelden.
 • Je leert de ethiek van mediumschap, ofwel: de do's and dont's.
Duur van de opleiding: nader te bepalen
Tijd: 10.00 uur - circa 17.00 uur
Voor de tarieven, klik hier. Koffie en thee gratis. Aanmelden of informatie aanvragen over het lesprogramma kan door het contactformulier in te vullen en te verzenden.

NIEUWETIJDS MEDIUMSCHAP & COMPREHENSIVE HEALING
Deze tweede module is een 3-daagse opleiding die het jou mogelijk maakt om als een professionele healer aan de slag te kunnen gaan en vormt tevens een verdieping wanneer je de eerste module hebt gevolgd.

Wat leer je in Mediumschap & Comprehensive Healing:

 • Je leert werken met een vorm van healing die ALLE healingvarianten omvat die reeds worden uitgeoefend
 • Je leert werken met universele energie, wat wil zeggen dat je gebruik gaat maken van een energetisch netwerk dat een 'breedband' bereik heeft
 • Je leert om met één of twee behandelingen verbluffende resultaten te behalen, waardoor je iemand direct verder helpt op zijn of haar pad
 • Je leert jezelf healen
 • Je leert het contact met Spirit versterken en verdiepen
 • Je leert blokkades herkennen en deze te transformeren
 • Je leert om op zowel fysiek als psychisch niveau healen
 • Je leert Neuro Linguïstisch Programmeren.
Duur van de opleiding: nader te bepalen
Tijd: 10.00 uur - cica 17.00 uur
Voor de tarieven, klik hier. Koffie en thee gratis. Aanmelden of informatie over het lesprogramma aanvragen kan door het contactformulier in te vullen en te verzenden.

NIEUWETIJDS MEDIUMSCHAP & REGRESSIE THERAPIE
Deze 3e module is een 3-daagse opleiding waarbij je mediamieke techieken leert om trauma stukken op te lossen door middel van je mediamieke kennis. Om deel te nemen aan deze opleiding dien je Mediumschap & Spirituele Ontwikkeling met een certificaat te hebben afgerond.

Wat leer je in Mediumschap & Regressie Therapie:

 • Je leert werken met hypnotherapie
 • Je leert traumastukken en belemmerende overtuigingen herkennen en omzetten van je innerlijke kind
 • Je leert oude blokkades herkennen en omzetten
 • Je leert werken met schaduwzelven deelzelven en deze naar het licht te brengen
 • Je leert programmeringen van je ziel herkennen om te zetten.
Duur van de opleiding: nader te bepalen
Tijd: 10.00 uur - circa 17.00 uur
Voor de tarieven, klik hier. Koffie en thee gratis. Aanmelden of informatie aanvragen over het lesprogramma kan door het contactformulier in te vullen en te verzenden.

DRAKENCOLLEGE
Het DrakenCollege zal een jaar geen opleidingen geven.
Na twee jaar Waarin we drie mooie groepen hebben mogen onderwijzen is het tijd voor vernieuwing en inspiratie.
Nieuwe data worden in de loop van 2020 bekend gemaakt.

Waarom Nieuwetijds Mediumschap?
De energie van de wereld verandert, en daarmee ook de energie van de mensheid:
mensen ont-wikkelen zich, worden gevoeliger, zintuigen verscherpen en we komen allen terug bij onze kern: Spiritualiteit & BewustZijn.
Dit vraagt om een nieuwe benadering, een andere manier van werken om mensen terug te brengen bij hun eigen Kracht en bij hun eigen Magie.

Jarenlang zochten mensen antwoorden buiten zichzelf, terwijl alle antwoorden al aanwezig zijn: zij liggen slechts te wachten om door jou te worden ontdekt in jeZelf. Het Nieuwetijds Mediumschap dat het Draken College onderwijst, leert jou de antwoorden vinden in jeZelf d.m.v. het werken met energie. Draken energie is daar slechts één vorm van.

Het werken met energie is zo immens groot en heeft zovele facetten: wanneer je leert om jouw eigen weg hierin te vinden kom je als vanzelf op jouw plek. Het Draken College is voor jou hierin een richtingaanwijzer.

JAAROPLEIDING:
In het basisjaar krijg je alle tools aangereikt om je zintuigen, jouw intuïtie, te ontwikkelen. Het is een jaar van grote persoonlijke ontwikkeling, groei, bewustwording en transformatie.
Deze opleiding is niet alleen een uitdaging om je schaduwkanten onder ogen te zien en te transformeren, maar tevens een ontdekking naar jouw unieke Zelf: wat is jouw kracht?

Tijdens de opleiding ontwikkel jij jeZelf.
Je gaat werken met verschillende vormen van healing zodat je kunt ervaren wat bij je past. Verder aan bod komen mediumschap, regressie therapie en transformeren en daarnaast zal er door een aantal gastdocenten een inspirerende middag worden verzorgd. Na dit jaar beheers jij het complete Nieuwetijds Mediumschap en kun jij je gaan verdiepen.

** Omdat je behoefte kunt hebben aan extra begeleiding, zijn twee individuele consultsessies in dit jaar voor jou inbegrepen.

Healing:
Healing is een vorm van het doorgeven van energie, waarmee je het zelfgenezend vermogen van een energiesysteem activeert. Alle energie bestaat uit atomen. Atomen, moleculen, cellen en organen communiceren met elkaar door electro magnetische trillingen met een bepaalde trillingsfrequentie. Door middel van healing stuur je electro magnetische energie, waardoor deze trillingsfrequentie wordt verhoogt.

Wanneer bewust gewerkt wordt met de elektromagnetische universele krachten,
gebeurt door de kennis in de cellen (dus door de intelligentie van het energiesysteem van de ontvanger), precies dàt wat nodig is op fysiek, emotioneel, spiritueel, mentaal of psychisch vlak.
Tijdens de opleiding ga je werken met de verschillende technieken zoals Reiki, Trance Healing, Reconnective Healing en Source Healing, waardoor je kan ervaren welke vorm bij jou past.

Regressie therapie:
Regressie therapie is een prachtige manier om blokkades, belemmerende overtuigingen, angsten en trauma te verwijderen.
Tijdens dit onderdeel leer je reizen door verschillende dimensies om bij de oorsprong van de blokkade, belemmerende overtuiging, angst of het trauma te komen. Je leert hoe je die energie kan transformeren en zowel anderen als jezelf kunt helpen en begeleiden.
Er wordt uitgebreid stilgestaan bij de verschillende vormen van energie die je 'onderweg' kan tegenkomen.

Mediumschap:
Mediumschap omvat zoveel meer dan het doorgeven van boodschappen van overledenen. Jouw zintuigen ontwikkelen zich continu tijdens deze opleiding. Hierdoor kan je na dit jaar niet alleen boodschappen doorgeven middels foto's of vanuit de ons omringende energie, maar doordat je leert invoelen in het complete energiesysteem, wordt het voor jou ook mogelijk om anderen te begeleiden op hun weg naar bewustZijn.

Herprogrammeren & Transformeren:
Tijdens je leven ervaar je vele gevoelens en emoties. Niet alleen emoties met een hoge trilling zoals vreugde, liefde en blijdschap, maar ook emoties die een lage trillingsfrequentie dragen zoals pijn, angst en verdriet.

Emoties in je energiesysteem die een lage trillingsfrequentie dragen, houden jouw energetische trilling laag. Hierdoor blijf je deze emoties en gevoelens (energie) aantrekken. Deze emoties vormen lagen in je energiesysteem die jouw afweermechanisme in stand houden.

Door middel van transformeren en herprogrammeren laten deze lagen los: het proces is als een ui die je afpelt.
Hierdoor komt er meer ruimte om je te verbinden met de hogere trillingsfrequenties waardoor jij je lichter, helderder en positiever voelt. Je komt steeds dichter bij wie jìj bent, bij jouw bewustZijn ❤