aardelk.png

HEALING

Ik werk met behulp van diverse vormen van healing zoals Reconnective Healing en Trance Healing.

Reconnective Healing maakt gebruik van de hoogste universele trilling/frequentie die voor ons beschikbaar is, waardoor mooie levensveranderende processen in gang worden gezet en er veel wordt opgeruimd.
Tijdens een healing word ik geholpen en begeleid door Gidsen, Engelen, Aartsengelen en Serafijnen. Tevens maak ik gebruik van onder andere edelstenen en de Ankh: een Egyptische healingsleutel. De energetische trilling waarmee ik werk is bijzonder hoog, waardoor één behandeling levensveranderend is: klachten kunnen energetisch snel worden getransformeerd en blokkades kunnen worden opgelost, danwel verwijderd.
Een healing bevordert niet alleen het zelfgenezend vermogen van het lichaam, maar bevordert ook jouw groei op mentaal-, spiritueel- en zielsniveau.

MICROCHIPS

 Lees meer

HOOGSENSIVITEIT (HSP)

Ik leer je omgaan met je gevoeligheid. Hierdoor krijg je zelfvertrouwen omdat je begrijpt wat er gebeurt en je invloed kan uitoefenen op hetgeen je ervaart. Ook kinderen met hooggevoeligheid begeleid ik. Jij, als ouder, krijgt handvatten mee om je kind hierin te begeleiden. Twijfel je of je kind hooggevoelig is? Doe de check.

Hooggevoeligheid (Hoog Sensitieve Persoonlijkheid) of sensitiviteit houdt in dat de hersenfilter, die verantwoordelijk is voor het onderscheiden van relevante en niet relevante informatie, (te) veel informatie door laat. Je zintuigen geven dus meer prikkels door aan de hersenen. Je reuk kan gevoelig zijn, evenals je gehoor, je tastzin, je smaak, je zicht, je gevoel voor sfeer en je kunt emoties van anderen oppikken. Dit levert een prachtig gevarieerd intern leven op: kleuren, geuren, gevoelens en emoties golven levendig door je heen en laten je voelen dat je leeft!

Maar soms kan het ook te intens worden: wanneer je bijvoorbeeld emoties en gevoelens van anderen voelt. Belangrijk is om te leren onderscheiden wat van jou is en wat bij de ander hoort. Hoogsensitieve personen vormen met ca. 20% van de bevolking (gelijke verdeling onder jongens en meisjes) een minderheid. Het is daarom niet vreemd dat jij met je hooggevoeligheid vaak het idee krijgt anders te zijn dan anderen of door anderen niet begrepen wordt. 

Een sensitief persoon past zich vaak aan de omgeving aan, waarbij het contact met zichzelf, de eigen kern, verloren gaat en hij uit balans raakt. De gevolgen van het niet herkennen en erkennen van de eigen hooggevoeligheid kunnen zijn: een laag zelfbeeld en een gebrek aan eigenwaarde. HSP is geen nieuw etiket dat op kinderen wordt geplakt: als je er goed mee leert omgaan, is het juist een eigenschap die als positief ervaren wordt. De laatse jaren worden ook vaker termen gehanteerd als kristalkinderen, nieuwetijdskinderen en indigokinderen.  Voor checklist: Lees meer

READING/MEDIAMIEK CONSULT
Wanneer je vast zit en even niet meer weet hoe je verder moet, kan ik je door middel van een reading inzichten en advies geven.

REGRESSIE THERAPIE
De oorzaak van alle spirituele, emotionele en fysieke wonden is terug te voeren op, heel cliché, het niet houden van onszelf. De oorzaak hiervan ligt in pijnlijke, traumatische ervaringen in het verleden. Dit verleden kan een recent verleden zijn (je huidige leven), maar ook een eerder leven. Ook traumatische ervaringen uit eerdere levens kunnen onbewust een grote rol spelen. De ervaringen uit eerdere levens neem je bij je incarnatie in dit leven mee, evenals valse en dus belemmerende overtuigingen die je destijds hebt gevormd. Vaak weet je wat er zou moeten veranderen in je gedrag om je beter te voelen, maar lukt het je niet om dit blijvend te bewerkstelligen. 
Tijdens een regressie consult wordt zowel de energie van de pijnlijke situatie als de belemmerende overtuiging omgezet, waardoor je hier niet alleen geen hinder meer van ondervindt, maar tevens inzichten krijgt in jezelf en je emoties, gevoelens en gedrag.
Regressie therapie kan ook zeer goed helpen om van angsten en fobieën te worden verlost.

Ondanks EMDR nog angst klachten?
EMDR is een prima methode om de emotie van traumatische ervaringen los te koppelen. Desondanks kunnen angsten blijven bestaan. De reden hiervan is, dat EMDR slechts op mentaal vlak plaatsvindt. Jouw herinnering bevindt zich niet slechts in je brein maar ook in je lichaamscellen, wat logisch is, omdat alle cellen  een celgeheugen hebben.
Door met jou terug te gaan en het programma te 'herschrijven', is het mogelijk om alsnog van je klachten af te komen.

ZIELSAFSTEMMING
Niet alleen voor jou, maar ook voor je kind staat de deur van mijn praktijk open. Je geeft je kind alle liefde van de wereld en gunt het een onbezorgde jeugd, maar soms werkt dit in de praktijk net even anders. Je kind kan last hebben van bijvoorbeeld onverklaarbare angsten, druk gedrag, driftbuien, moeite hebben met sociale contacten of juist stil en terug getrokken gedrag.

Omdat het kind zelf niet kan aangeven wat er speelt en gesprekken op school geen oplossing bieden, weet je als ouder uiteindelijk niet meer wat je kunt doen om je kind te helpen. Een Zielafstemming kan dan uitkomst bieden. Doordat ik me afstem op de energie van jouw kind, maak ik telepatisch contact met zijn/haar energie. Hierdoor heeft het de mogelijkheid zich zonder enige belemmering te uiten.

Elke afstemming is uniek:
de ene keer is het ontroerend, een andere keer gaat het vergezeld van een boodschap waar je als ouder mee aan de slag mag. Een afstemming is geschikt voor iedereen die gehoord wil worden: (ongeboren) baby's, kinderen en volwassenen. Wil je een Zielafstemming aanvragen, vul dan het contactformulier in. Je ontvangt dan alle informatie die je nodig hebt.