aardelk.png


* SOUL HEALING


Ik combineer diverse vormen van healing en ik werk altijd met dat wat zich aandient vanuit het Hogere Zelf vanuit mij en van mijn cliënt, vanuit de ziel. 
Hierbij maak ik gebruik van de hoogste universele trilling/frequentie die voor ons beschikbaar is, waardoor mooie levensveranderende processen in gang worden gezet en veel blokkades worden opgeruimd. 

Tijdens een healing werk ik onder andere met het dna en nieuwe lichtcoderingen, innerlijke kinddelen, Zielsdelen, (trauma's uit) andere levens, karmische (overgeërfde) emoties vanuit familielijnen die belemmerende patronen en overtuigingen in stand houden, etc. In feite werk ik met alles wat zich aandient. 
Tevens maak ik gebruik van onder andere edelstenen en de Ankh: een Egyptische healingsleutel. De energetische frequenties waarmee ik werk zijn bijzonder hoog, waardoor één behandeling levensveranderend is: klachten kunnen snel worden getransformeerd en blokkades lossen op.
Een healing bevordert niet alleen het zelfgenezend vermogen van het lichaam, maar bevordert ook jouw groei op mentaal-, emotioneel-, spiritueel- en zielsniveau.

MICROCHIPS

 Lees meer

* HOOGSENSIVITEIT (HSP)

Ik leer je omgaan met je gevoeligheid. Hierdoor krijg je zelfvertrouwen omdat je begrijpt wat er gebeurt en je invloed kan uitoefenen op hetgeen je ervaart. Ook kinderen met hooggevoeligheid begeleid ik. Jij, als ouder, krijgt handvatten mee om je kind hierin te begeleiden. Twijfel je of je kind hooggevoelig is? Neem dan contact met me op.

Hooggevoeligheid (Hoog Sensitieve Persoonlijkheid) of sensitiviteit houdt in dat de hersenfilter, die verantwoordelijk is voor het onderscheiden van relevante en niet relevante informatie, (te) veel informatie doorgeeft. De zintuigen geven dus meer prikkels door aan de hersenen. Je reuk kan gevoelig zijn, evenals je gehoor, je tastzin, je smaak, je zicht, je gevoel voor sfeer en je kunt emoties van anderen oppikken. Dit levert een prachtig gevarieerd intern leven op: kleuren, geuren, gevoelens en emoties golven levendig door je heen en laten je voelen dat je leeft!

Maar soms kan het ook te intens worden: wanneer je bijvoorbeeld emoties en gevoelens van anderen voelt. Belangrijk is om te leren onderscheiden wat van jou is en wat bij de ander hoort. Hoogsensitieve personen vormen met ca. 20% van de bevolking (gelijke verdeling onder jongens en meisjes) een minderheid. Het is daarom niet vreemd dat hooggevoelige mensen vaak het idee krijgen anders te zijn dan anderen of niet begrepen worden. Dit zorgt er in de praktijk voor dat het zelfbeeld van deze mensen vaker negatief is, waardoor minderwaardigheidsgevoelens ontstaan.

Een sensitief persoon past zich vaak aan de omgeving aan, waarbij het contact met zichzelf, de eigen kern, verloren gaat waardoor hij uit balans raakt. De gevolgen van het niet herkennen en erkennen van de eigen hooggevoeligheid kunnen zijn: een laag zelfbeeld en een gebrek aan zelfvertrouwen. HSP is geen nieuw etiket dat op kinderen wordt geplakt en als je er goed mee leert omgaan, is het juist een eigenschap die als positief, als een kracht ervaren wordt. Andere benamingen voor deze kinderen zijn kristalkinderen, nieuwetijdskinderen en indigokinderen.  Voor checklist: Lees meer

* NEI THERAPIE

Neuro Emotionele Integratie, afgekort NEI, is ontwikkeld door de arts Roy Martina en ontstaan uit de reguliere psychotherapie in combinatie met o.a. NLP en Oosterse Geneeswijzen. Met NEI maken we bijvoorbeeld gebruik van meridiaanbanen en we werken met de subtiele energie van de lichaamscommunicatie en de daarin opgeslagen emotie. NEI bestaat in zijn huidige vorm ruim 20 jaar in Nederland.

NEI is een methodiek om het onbewuste, bewust te maken. Veel van wat we hebben ervaren zijn we vergeten of hebben we weggestopt. Deze ervaringen, emoties of gebeurtenissen, liggen opgeslagen in ons onderbewustzijn als onverwerkte emoties waardoor er sprake kan zijn van incongruentie tussen bewustzijn en onderbewustzijn. Zo ontstaat er een disbalans wat er toe kan leiden dat we minder goed gaan functioneren. Hierdoor kunnen symptomen of klachten ontstaan die weer resulteren in stress, wat uiteindelijk via de geest zijn invloed heeft op het fysieke lichaam. Elke emotie die niet wordt verwerkt blijft onbewust zijn invloed uitoefenen. Dat uit zich bijvoorbeeld in:

Ongewenst Gedrag:

Je wilt het één maar doet het ander. Je acties zijn niet congruent met wat je eigenlijk wilt. Bijvoorbeeld: je wilt stoppen met roken maar het lukt je niet, je wilt zelfverzekerd overkomen maar bij discussies laat je niet horen dat je er bent.

Ongewenst Gevoel:

Je wordt ‘overvallen’ door gevoelens van onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, angst, depressie, verdriet, boosheid, eenzaamheid. Wat vaak leidt tot:  leer – en concentratie-problemen, stress of slapeloosheid.

Fysieke Klachten:

Ons onbewuste overlevingsmechanisme zal alles doen ons te beschermen tegen pijnlijke ervaringen. Dit kan zelfs zover gaan dat dit zich uit in fysieke reacties zoals: hoofdpijn, migraine, lusteloosheid, spanning, allergieën, burn-out en andere chronische klachten.

Neuro Emotionele Integratie is een methode om onverwerkte incidenten, trauma’s, emotionele problemen of lichamelijke klachten op een vriendelijke manier op te lossen. Doorgaans zijn lange praatsessies niet nodig en ook is het niet nodig opnieuw door het geleden trauma heen te gaan. NEI- sessies zijn maar zelden sterk emotionele zittingen. Juist om die redenen ervaren mensen NEI- therapie als een zeer prettige therapievorm. Zeker voor kinderen is deze zachte manier van werken aan blokkades/problemen een mooie methode of werkvorm.


* READING/MEDIAMIEK CONSULT

Wanneer je vast zit en even niet meer weet hoe je verder moet, kan ik je door middel van een reading inzichten en advies geven.

* REGRESSIE THERAPIE
De oorzaak van alle spirituele, emotionele en fysieke wonden is terug te voeren op, heel cliché, het niet houden van onszelf. De oorzaak hiervan ligt in pijnlijke, traumatische ervaringen in het verleden. Dit verleden kan een recent verleden zijn (je huidige leven), maar ook een eerder leven. Ook traumatische ervaringen uit eerdere levens kunnen onbewust een grote rol spelen. De ervaringen uit eerdere levens neem je bij je incarnatie in dit leven mee, evenals valse en dus belemmerende overtuigingen die je destijds hebt gevormd. Vaak weet je wat er zou moeten veranderen in je gedrag om je beter te voelen, maar lukt het je niet om dit blijvend te bewerkstelligen. 
Tijdens een regressie consult wordt zowel de energie van de pijnlijke situatie als de belemmerende overtuiging blijvend veranderd, waardoor je hier niet alleen geen hinder meer van ondervindt maar tevens inzichten krijgt in jezelf en je emoties, gevoelens en gedrag.
Regressie therapie kan ook zeer goed helpen om van angsten en fobieën te worden verlost.   

Ondanks EMDR nog angst klachten?
EMDR is een prima methode om de emotie van traumatische ervaringen los te koppelen. Desondanks kunnen angsten blijven bestaan. De reden hiervan is, dat EMDR op mentaal vlak plaatsvindt. Jouw herinnering bevindt zich niet slechts in je brein maar ook in je lichaamscellen, wat logisch is, omdat alle cellen  een celgeheugen hebben.
Door terug te gaan en het programma te 'herschrijven', is het mogelijk om alsnog van je klachten af te komen.