Blog1.jpg
Emoties zoals bijvoorbeeld pijn, angst en verdriet zijn energieën met een lage frequentie. Deze zorgen ervoor dat jouw trilling lager blijft waardoor je bijvoorbeeld denk- en/of gedrags patronen moeilijk kunt veranderen. Een lage trilling houdt je in een lager bewustzijn.
Je kunt je dus voorstellen dat wanneer jij oude ballast los laat d.m.v. healing of therapie, jouw systeem ruimte krijgt om nieuwe frequenties toe te laten. Door onder andere het verkrijgen van inzicht, het kunnen vergeven van jezelf of anderen, het kunnen uiten van je emoties, zet je de lage trilling om in een hogere frequentie. Hierdoor word je sterker, je voelt je veel beter en je wordt gevoeliger voor de energieën om ons heen. Hiermee zet je jouw persoonlijke groei in een hogere versnelling ♡