Ik leer je omgaan met je gevoeligheid. Hierdoor krijg je zelfvertrouwen omdat je begrijpt wat er gebeurt en je invloed kan uitoefenen op hetgeen je ervaart. Ook kinderen met hooggevoeligheid begeleid ik. Jij, als ouder, krijgt handvatten mee om je kind hierin te begeleiden. Twijfel je of je kind hooggevoelig is? Doe de check.

Hooggevoeligheid (Hoog Sensitieve Persoonlijkheid) of sensitiviteit houdt in dat de hersenfilter, die verantwoordelijk is voor het onderscheiden van relevante en niet relevante informatie, (te) veel informatie door laat. Je zintuigen geven dus meer prikkels door aan de hersenen. Je reuk kan gevoelig zijn, evenals je gehoor, je tastzin, je smaak, je zicht, je gevoel voor sfeer en je kunt emoties van anderen oppikken. Dit levert een prachtig gevarieerd intern leven op: kleuren, geuren, gevoelens en emoties golven levendig door je heen en laten je voelen dat je leeft!

Maar soms kan het ook te intens worden: wanneer je bijvoorbeeld emoties en gevoelens van anderen voelt. Belangrijk is om te leren onderscheiden wat van jou is en wat bij de ander hoort. Hoogsensitieve personen vormen met ca. 20% van de bevolking (gelijke verdeling onder jongens en meisjes) een minderheid. Het is daarom niet vreemd dat jij met je hooggevoeligheid vaak het idee krijgt anders te zijn dan anderen of door anderen niet begrepen wordt.

Een sensitief persoon past zich vaak aan de omgeving aan, waarbij het contact met zichzelf, de eigen kern, verloren gaat en hij uit balans raakt. De gevolgen van het niet herkennen en erkennen van de eigen hooggevoeligheid kunnen zijn: een laag zelfbeeld en een gebrek aan eigenwaarde. HSP is geen nieuw etiket dat op kinderen wordt geplakt: als je er goed mee leert omgaan, is het juist een eigenschap die als positief ervaren wordt. De laatse jaren worden ook vaker termen gehanteerd als kristalkinderen, nieuwetijdskinderen en indigokinderen.

Checklist HSP
Wanneer een kind hooggevoelig is, blijkt dat één of beide ouders dit zelf ook is/zijn. Hieronder tref je een checklist aan, aan de hand waarvan je kunt bepalen of jij of je kind hoogsensitief bent/is. Onderstaande lijst is afkomstig uit een onderzoek dat is uitgevoerd door Elaine Aron, psychologe en pionier op dit gebied. Bepaal welke van onderstaande eigenschappen op jou of je kind van toepassing zijn. Indien je voor jezelf meer dan 12 keer 'ja' antwoordt, kun je ervan uitgaan dat je hooggevoelig bent. Indien je voor je kind meer dan 14 keer 'ja' antwoordt, kun je ervan uitgaan dat je kind hooggevoelig is:

Jij of je kind:
0 schrikt snel
0 hebt/heeft last van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes tegen zijn/haar huid
0 houdt over het algemeen niet van grote verrassingen
0 leert meer van een vriendelijke terechtwijzing dan van een strenge straf
0 lijkt gedachten te kunnen lezen
0 gebruikt moeilijke woorden voor zijn/haar leeftijd
0 ruikt elke vreemde geur
0 heeft een scherpzinnig gevoel voor humor
0 lijkt zeer intuitief
0 bent/is moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag
0 heeft moeite met grote veranderingen.
0 wil je/zich verkleden als jouw/zijn kleren nat of zanderig zijn geworden
0 stelt veel vragen
0 bent/is perfectionistisch
0 hebt/heeft oog voor het verdriet van anderen
0 houdt meer van rustige spelletjes
0 stelt diepzinnige, beschouwende vragen
0 bent/is zeer gevoelig voor pijn
0 kan slecht tegen een luidruchtige omgeving
0 hebt/heeft oog voor detail (iets dat van plaats is veranderd, een verandering in iemands uiterlijk e.d.)
0 kijkt eerst of het veilig is alvorens ergens in te gaan klimmen
0 presteert het best wanneer er geen vreemden bij zijn.
0 beleeft dingen intensief
0 hebt/heeft soms ook paranormale vermogens: stemmen horen, aura’s of zielen zien