Blog1.jpg
Sinds begin oktober van dit jaar (2016) is de energetische trilling van de aarde flink gestegen door een krachtige energiegolf en er komen nog meer en krachtiger energiegolven. Dit betekent dat mensen die weigeren zichzelf te reflecteren het moeilijk gaan krijgen met zichzelf, want door de verhoogde energie worden zij versterkt met hun thema's geconfronteerd.

Dit was een eerste krachtige shift; volgende shifts zijn nog krachtiger. Hoe sterker de energie stijgt, hoe meer verdrongen gevoelens beginnen te drukken, want ze kunnen niet langer in een hoek geschoven worden.
Alles wat wordt ontkent maar wat desondanks in ons leeft aan pijn, verdriet, angst en trauma heeft een zware trilling of vibratie. Door het stijgen van de trilling van de aarde, verliezen deze zware gevoelens en emoties als het ware hun 'houvast' en worden als gevolg daarvan losgetrild: ze komen naar de oppervlakte om te kunnen worden losgelaten.

Het komende jaar zullen er nog verschillende krachtige golven komen waardoor de energie ineens flink zal gaan stijgen. Wanneer de energie in snel tempo dubbel zo krachtig wordt, heeft dit zijn invloed op het opruimproces wat hierdoor compleet anders zal worden ervaren dan in het verleden het geval was, toen de energie geleidelijk aan verhoogde. Je kunt je dan ook geregeld overweldigd voelen.

Er zullen ongetwijfeld nog veel mensen zijn die blijven weigeren om hun innerlijke processen onder ogen te zien en hun aandacht naar buiten verleggen.
Bij deze mensen gaan onverwerkte thema's zo'n druk uitoefenen dat dit gevolgen kan hebben voor zowel de psychische als fysieke gezondheid.

De Geestelijke Wereld verhoogt de energie op deze manier niet om de mensheid te plagen, maar om wakker te schudden en om bewustwording te creëeren.

De energieshifts bieden dus de mogelijkheid om diep verborgen stukken op te lossen. Wanneer je hierin meegaat i.p.v. weerstand te bieden, help je jezelf naar een hoger level van bewustzijn: een comfortabeler staat van zijn.