Blog1.jpg

Onder lagere energie verstaan we niet alleen laag frequente emoties, straling, slechte voeding, etc. 

Ook dolende zielen kunnen onder deze noemer vallen.

Wat is een dolende Ziel ?

Wanneer iemand plotseling overlijdt ten gevolge van een trauma of ongeval, kan het voorkomen dat de persoon niet beseft dat hij* is overleden. In de veronderstelling dat hij nog in leven is of in de hoop dat iemand hem opmerkt, gaat de ziel af op het licht dat een fysiek mens uitstraalt, waarna het die persoon vervolgens, vaak uit wanhoop, kan aanklampen.

Wanneer de overledene geloofde dat na de fysieke dood alles ophoudt, dat er niets meer is, kan het voorkomen dat het dolen jaren doorgaat: zo'n Ziel verkeert dan in het donker, tot het moment waarop een sensitief persoon hem opmerkt en hem verder kan begeleiden. Het is een situatie die tijdens sessies geregeld naar voren komt. Zielen die al jaren zijn overleden help ik dan samen met de cliënt verder.

Het dolen of 'blijven hangen' gebeurt doordat iemand ook na het fysieke sterven zijn eigen waarheid creëert. 

Wat weinig mensen weten of beseffen, is dat je niet alleen emoties en gedragingen van een Ziel die jou 'aanklampt' kan overnemen, maar dat het tevens je fysieke gezondheid kan beïnvloeden. Je kunt je gedraind voelen, emotioneel labiel, lusteloos, pijnlijke spieren ervaren, je suikerwaardes kunnen worden beïnvloed, je kunt hoofdpijn en slecht zicht ervaren, etc.

Je kunt met je klachten naar een arts gaan, wat je overigens altijd moet doen als je het niet vertrouwt, maar negen van de tien keer wordt er niets gevonden en blijkt het energetisch te zijn.

Als het geen onderliggende emoties van jezelf betreft, dan heeft het vaker te maken met een lagere energie die zich in jouw energieveld, of in jouw woning bevindt. 

In een aantal gevallen willen deze zielen niet verder worden geholpen, omdat zij er bijvoorbeeld genoegen in scheppen om te parasiteren op jouw energie of om je angst aan te jagen. Het is dan nodig om een ervaren persoon te consulteren die je hiermee kan helpen.

Naast dolende zielen zijn tevens actieve karmische verbindingen van invloed op je emotionele- en fysieke gezondheid. Deze verbindingen uit andere levens, die jou in het huidige leven nog altijd beïnvloeden, dragen namelijk altijd een lage frequentie. 

Ze worden geactiveerd om te kunnen worden opgeschoond en om jou te verlossen van belemmerende overtuigingen en onderliggende, niet geintegreerde emoties die jij in die bewuste levens al dan niet bewust hebt gevormd.

Heb je klachten waarvoor geen fysieke oorzaak wordt gevonden, kijk dan dieper, want die vind je absoluut daar. Weet je niet waar te beginnen, raadpleeg dan een energetisch therapeut die je verder kan helpen. 

.... Verlicht het duister en je zult Zien....

*) Ik heb voor het gemak de hij-vorm gebruikt, voor 'hij' kun je ook 'zij' lezen.
In feite is het zo dat een Ziel gendervrij is.
Wat wij voelen/ervaren is de 'afdruk' van het ego.